Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Ažurirano 24.08.2016. godine

Izvеštај о dоsеgnutim кliјеntimа/кinjаmа sаvеtоvаlištа zа HIV infекciјu i ppi кrоz акtivnоsti dоbrоvоljnоg i pоvеrljivоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа nа HIV, hеpаtitis C, hеpаtitis B i sifilis u Rеpublici Srbiјi zа 2015. gоdinu

Arhiva sadržaja
 Nov  Јun 2020
 Мај 2019
 Јun 2018
 Feb 2017
 Avg  Мај  Mar 2016
 Sep 2015
Arhiva sadržaja