Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Kontakt
Osnovni podaci o institutu
Poštanski broj:
Adresa:
Telefon:
Fax:
11000 Beograd
Dr Subotića Starijeg 5
+381 11 2684 566
+381 11 2685 735
Broj računa:
PIB:
840-624667-70
102000930
Lokacija instituta (mapa)
mapa