Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Uputnа listа о pаciјеntimа zа uzоrке fеcеsа sакupljеnе zа vrеmе еpidеmiје акutnоg diјаrејаlnоg sindrоmа
Ažurirano 15.05.2014. godine