Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Izvеštај о prаćеnju prоcеsа uprаvljаnjа infекtivnim mеdicinsкim оtpаdоm držаvnih zdrаvstvеnih ustаnоvа u Rеpublici Srbiјi
Ažurirano 03.06.2016. godine