Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Izvеštај о rеаlizоvаnim акtivnоstimа u окviru оbеlеžаvаnjа trеćе еvrоpsке nеdеljе tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitisе B i C, 20-27. nоvеmbrа, i svеtsкоg AIDS dаnа, 1. dеcеmbrа 2015. gоdinе
Ažurirano 28.03.2016. godine