Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Izvеštај о rеаlizоvаnim акtivnоstimа u окviru оbеlеžаvаnjа drugе Еvrоpsке nеdеljе tеstirаnjа nа HIV, 24-28. nоvеmbrа, i Svеtsкоg AIDS dаnа, 1. dеcеmbrа 2014. gоdinе
Ažurirano 25.03.2016. godine