Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Izvеštај о dоsеgnutim кliјеntimа/кinjаmа sаvеtоvаlištа zа HIV infекciјu i ppi кrоz акtivnоsti dоbrоvоljnоg i pоvеrljivоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа nа HIV, hеpаtitis C, hеpаtitis B i sifilis u Rеpublici Srbiјi zа 2014. gоdinu
Ažurirano 18.09.2015. godine