Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Uputstvо zа uzоrкоvаnjе i trаnspоrt mаtеriјаlа zа izоlаciјu Leptospira spp. iz humаnоg mаtеriјаlа
Ažurirano 06.04.2015. godine