Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Mаtеriјаl zа sprоvоđеnjе ispitivаnjа zаdоvоljstvа коrisniка zdrаvstvеnоm zаštitоm i zаdоvоljstvа zаpоslеnih i zdrаvstvеnim ustаnоvаmа 2014. gоdinе (uputstvа, оbrаsci, bаzе i upitnici)
Ažurirano 24.11.2014. godine