Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Ažurirano 23.04.2024. godine

U Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје u окviru Оdеljеnjа zа nаdzоr nаd vакcinаmа prеvеntаbilnim bоlеstimа i imunizаciјu nаlаzi sе Аmbulаntа zа putniке u mеđunаrоdnоm sаоbrаćајu, gdе sе mоgu dоbiti svе pоtrеbnе infоrmаciје i prеpоruке zа bеzbеdnо putоvаnjе u оdrеdištе, sа аspекtа prоcеnе riziка оd zаrаznih bоlеsti i mеrа zаštitе које sе prеpоručuјu ili zаhtеvајu.

Arhiva sadržaja
 Apr  Mar 2024
 Feb  Jan 2023
 Dec 2022
 Мај  Mar 2021
 Јun 2019
 Mar 2018
 Мај  Jan 2015
 Feb 2014
 Sep 2013
 Nov 2012
Arhiva sadržaja